Tin mới nhất :
Website Phần mềm kế toán của Đỗ Minh Hiếu
Gửi ngày : 03.08.2017
Để tiện việc cài đặt, cập nhật và nâng cấp các phần mềm kế toán. Việc hình t ...
  Thứ bảy, 22/6/2024
Website Phần mềm kế toán của Đỗ Minh Hiếu - Gửi vào lúc : 03.08.2017
Để tiện việc cài đặt, cập nhật và nâng cấp các phần mềm kế toán. Việc hình thành Website này sẽ là một công cụ hỗ trợ thêm cho việc cập nhật và phát triển hệ thống phần mềm của tác giả. Cám ơn sự hỗ trợ từ nhiều mặt của các bạn gần xa (thông qua website là www.dominhhieu.com). - Phần mềm kế toán doanh nghiệp Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp. - Phần mềm kế toán doanh nghiệp Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. * Các bạn lưu ý: Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC) ... Chúng tôi đã phát hành phiên bản [15U] để các bạn sử dụng năm 2015.
Lần truy cập : 268021
© 2007 - 2008 Minh Hieu Solutions. All Rights Reserved. Powered by SunLight Mountain.